:: با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی پرمرغ :

موضوع : سورتینگ و بسته بندی پرمرغ

ظرفیت : ۱۰۰۰ تن درسال

اشتغال زایی : ۳۲ نفر

 

پرها یکی از ا نواع روییدنی های مربوط به پوست بیرونی است که بر روی پو ست بدن پر ندگان و بال های آ نان می روید . پر یک ساقه میانی توخالی دارد که کرک های ظریفی بر آن می رویند. پرهای  پرندگان یکی از مهمترین اعضای مو جود در بدن آ ﻧﻬا به شمار می رو ند . از مهمتر ین کارهایی که پرپرندگان انجام می دهند می توانیم از پرواز، گرم نگه داشتن آﻧﻬا در هوای سرد و همین طور برای گرم نگه داشتن تخمها و حتی جلب توجه و یا فرار از دست دشمنان نام برد…

 

- معرفی محصول

-  نام و کد محصول آیسیک

-  بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول

-  بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

-  مروری بر قیمت های داخلی

-  مروری بر قیمت های جهانی

-  معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول

-  بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

-  بررسی اهمیت استراتژیکی محصول در دنیای امروز

-  وضعیت عرضه و تقاضا

-  بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه اول تاکنون

-  بررسی ظرفیتهای بهره برداری

-  بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور

-  بررسی روند تولید واقعی محصول طرح در کشور

-  نگاهی به راندمان تولید درصد استفاده از ظرفیت اسمی در واحدهای تولیدی فعال

- بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه

-  پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور

-  بررسی روند واردات محصول طرح از آغاز برنامه اول تا کنون

-  جمع بندی عرضه

-  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه اول تا کنون

-  بررسی روند صادرات محصول طرح از آغاز برنامه اول تا کنون

-  برآورد قابلیت صادرات طی سنوات آتی

-  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم توسعه

-  برآورد میزان تقاضای خارجی محصول طرح در آینده

-  برآورد میزان تقاضای داخلی محصول طرح در آینده

-  جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار

-  بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال

-  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز

-  زمین

-  محوطه سازی

-  عملیات ساختمانی

-  ماشین آلات و تجهیزات تولیدی

-  تاسیسات عمومی

-  وسایل اداری و خدماتی

-  ماشین آلات حمل و نقل

-  هزینه های قبل از بهره برداری

-  هزینه های پیشبینی نشده

-  برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح شناسایی و اندازه گیری هزینه و فایده اجرای طرح

-  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید

- لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار

-  برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن

-  معرفی مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها

-  معرفی منابع تأمین مواد اولیه

-  بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

-  پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

-  بازارهای فروش محصول

-  بازارهای تأمین مواد اولیه

-  احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح

-  بررسی تاثیرات زیست محیطی

-  وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

-  بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

-  برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

-  برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

-  برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

-  برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

-  برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

-  سایر تجهیزات مورد نیاز

-  برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز

-  وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

-  حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی

-  حمایت های مالی

-  تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

-  بررسی بازار

-  عرضه و تقاضا

-  هزینه های سرمایه گذاری

-  ظرفیت اقتصادی

-  اشتغال

-  تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات

-  پیشنهاد محل اجرای طرح

-  شماره تعرفه گمرکی محصول طرح

-  استاندارد محصول طرح

-  مشخصات برخی از تولیدکننده و صادرکننده محصول طرح

-  شرایط ورود به بازارهای جهانی

-  پیشبینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا

-   هزینه ثابت سرمایه گذاری اجرای طرح

-   هزینه محوطه سازی

-   هزینه عملیات ساختمانی

-   هزینه ماشین آلات تولیدی

-   هزینه تاسیسات عمومی

-   هزینه ماشین آلات حمل و نقل

-   برآورد هزینه های ثابت و متغیر دوران بهره برداری

-   برآورد درآمد سالانه تولید در دوران بهره برداری

-   قطعات و مواد اولیه اصلی

-   نیروی انسانی لازم طرح

-   هزینه اجرای تاسیسات برقی

-   هزینه اجرای تاسیسات آبرسانی

-   هزینه اجرای تاسیسات سوخت رسانی

-   هزینه احداث تجهیزات هوای فشرده

-   هزینه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات لازم

-   هزینه سایر تجهیزات

قیمت : 2000 تومانبا کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.